Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ θα βάλει ο «κόφτης» σε μισθωτούς και συνταξιούχους!Σε περίπτωση ενεργοποίησης του «κόφτη», εφόσον το δεύτερο τρίμηνο του 2017 δεν εκπληρωθούν οι οικονομικοί στόχοι που ορίζει το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας (TMU), πρώτα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες.

Ειδικότερα, θα περικοπεί η δαπάνη για συντάξεις κατά 15%, η δαπάνη για μισθούς κατά 45% και θα περισταλούν κατά 19,3% οι καταναλωτικές δαπάνες του Δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους οι περικοπές των δαπανών που ορίζει το Μνημόνιο για την περίοδο 2017 -2019 θα φτάσουν έως και το 2% του ΑΕΠ ή στα 3,5 δισ. ευρώ, το 60% αυτών ήτοι 2,1 δισ. ευρώ θα προέλθει από περικοπές μισθών και συντάξεων.

Όσον αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με το προσφυγικό και έως του ποσού 0,2% του ΑΕΠ ετησίως (350 εκατ. ευρώ), το Τεχνικό Μνημόνιο αναφέρει ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του πρωτογενούς αποτελέσματος.

Στο ίδιο πλαίσιο ξεκαθαρίζεται πως δύναται να αναγνωριστεί απόκλιση από το στόχο του πρωτογενούς αποτελέσματος, εάν αυτή οφείλεται σε έκτακτη συνθήκη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως από το τέλος του 2019 ο «κόφτης» θα πάψει να ισχύει.

makeleio.gr
Blog Widget by LinkWithin
loading...